Fierce Lawyer BLASTS De Lima On DIVERTING Her Issue About Illegal Drugs, BURN!

Uh-oh...
Lawyer BLASTS De Lima On DIVERTING Her Issue
Lawyer Trixie Cruz-Angeles slammed Senator Leila De Lima and gave her remarking theory why the senator admitted her relationship with  her former driver and bodyguard Ronnie Dayan.

On her Facebook post that went viral:

Bakit inamin ni Leila Delima ang relasyon sa kanyang driver? Posibleng dahil ang pinupuntirya nyang kaso ay concubinage at mababa ang parusa nito.

Si Ronnie Dayan ay may asawa. Dahil nagkarelasyon sya, maari syang kasuhan ng concubinage kung ginawa ang anoman sa mga sumusunod:

1. Sa tirahan nilang magasawa, nagpasok at pinatira duon ang kanyang kabit;

2. O di kaya'y nanirahan sya kasama ang ibang babaeng di nya asawa, sa tirahan, maliban sa conjugal home;

3. O di kaya'y nakipagtalik "under scandalous circumstances," sa ibang babae na hindi nya asawa,
Ang nagiging akusado sa lagay na ito ay ang lalaki, at ang kanyang "kabit." Nguni't ang parusa para sa lalaki ay prision correccional o anim na buwan at isang araw hanggang sa anim na taon.

Pero ang parusa para sa babae ay destierro. Ang ibig sabihin ng destierro ay di papayagan pumasok ang babae sa lugar kung nasaan ang nasabing conjugal home ng lalaki at kanyang asawa. Ito ay para hindi saktan ng pamilya ng lalaki ang nasabing concubine.

Wala po itong kulong para sa babae.

#FrailtyofaWoman
READ ALSO: Novelist BLASTS De Lima For Using Woman As Excuse On Relationship With Dayan