Renato Reyes' Wife Lambast Critics, Denies Receiving Money From Rallies

"HINDI sya kumikita sa rally. Hindi pagkita ng pera ang dahilan kung bakit andyan sya sa larangan ng gawain na iyan."
Renato Reyes' Wife Lambast Critics
Geneve 'Beng' Rivera-Reyes, the wife of Renato Reyes Jr., Secretary General at Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN), speaks up after the open letter of Kristina Durano Gonzales to his husband went viral.

Beng Reyes admitted she was hurt by the comments she read on social media against her husband who organizes rallies against any elected President.

On her Facebook account, she answered the questions:

Mayaman ba si Renato Jr. Reyes? Magkano ang kinikita nya sa pag ra-rally? Ito ba ang ipinapakain nya sa asawa at anak nya?
According to Beng, she's a Doctor in a public hospital and the earnings she got from her profession is just enough for her to support their family.

Then, she slammed the critics by telling:

Kayong mga walang pakundangan sa paglibak ay masahol pa sa palakang hindi makaahon sa balon na ang nakikita lang ay ang maliit na natatanaw sa butas ng balon. Kokak nang kokak base sa kitid ng natatanaw. At balang araw mabubulok na lamang sa balon, at ang alingasaw nyo ang magsasabi sa madla na may nilalang pala dun, kawawa naman.
READ ALSO: Fearless Columnist Slams Those Who Believed It's Possible To Oust Duterte This January, Burn!

Here's the complete Facebook post of Beng Reyes. Please read.

I need to react, not because I give credence to these lies, but because nakakasakit na ang mga kasinungalingan na ito.

Mayaman ba si Renato Jr. Reyes? Magkano ang kinikita nya sa pag ra-rally? Ito ba ang ipinapakain nya sa asawa at anak nya?

Hindi sya mayaman, sapat na sapat lang ang kinikita KO na asawa nya para mabuhay kami ng simple. Bilang doktor sa isang pampublikong ospital, maliit ang kita. Pero sapat ito para hindi kami mabaon sa utang, at makakain ng tatlong beses isang araw. Ikinararangal ko na sinusuportahan ko ang asawa ko, walang kinikita sa gawain nya, pero marangal ang gawain nya at sapat na iyon. Ang adhikain nya ay adhikain ko din.

HINDI sya kumikita sa rally. Hindi pagkita ng pera ang dahilan kung bakit andyan sya sa larangan ng gawain na iyan. Mahirap siguro unawain ito ng iba na ang tingin sa pagiging marubdob sa gawain ay dahil may kapalit na pera. May mga taong walang hinihintay na kapalit sa serbisyo na ginagawa nila, at dapat tayong manalig na mayroong ganoong mga tao, dahil kung hindi, wala na kayong pag-asang natatanaw pa para sa bayan na ito.

Maraming masasakit na salita na nababasa ako dito sa facebook, pero ang tangan naming mag-asawa ay ang katotohanan na marami sa aming mga kaibigan at kasama ang nakakabatid din. Kayong mga walang pakundangan sa paglibak ay masahol pa sa palakang hindi makaahon sa balon na ang nakikita lang ay ang maliit na natatanaw sa butas ng balon. Kokak nang kokak base sa kitid ng natatanaw. At balang araw mabubulok na lamang sa balon, at ang alingasaw nyo ang magsasabi sa madla na may nilalang pala dun, kawawa naman.

Nakakatulog kami nang mahimbing sa gabi. Kayo?